Herman

English version Polska wersja

Wyjątkowe wyroby, których smak i zapach odkrywają tajemnice bieszczadzkiej natury. W oparciu o staropolskie receptury, tradycyjnie wędzone drewnem owocowym

Bieszczadzkie Specjały - dobre i swojskie.

Dla wszystkich tych, którzy cenią sobie jakość.

Aktualności

Zmiany organizacyjne Informacja n/t przekształcenia i zmiany formy prawnej
Zakładów Mięsnych HERMAN


Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. pozyskały nowego właściciela, który przeniósł dotychczasową działalność polegającą na przetwórstwie mięsa i produkcji wędlin do nowej Spółki działającej pod firmą Zakłady Mięsne „Herman” Sp. z o.o. Wniesienie całego przedsiębiorstwa odbyło się na podstawie art. 551 Kodeksu Cywilnego. Rozpoczęcie działalności w nowej formie organizacyjnej nastąpiło z dniem 1 lutego 2012 roku. Oznacza to, że nowa Spółka przejęła wszystkie aktywa i pasywa spółki akcyjnej oraz całą załogę. W wyniku tej skomplikowanej operacji nowa Spółka z odbudowanymi kapitałami odzyskała zdolność do konkurowania na rynku.
Nowa Spółka „przejęła” cały majątek produkcyjny i nieprodukcyjny wraz z nieruchomościami, rozpoczęła swoją działalność, częściowo od nowa, ale z zachowanym rynkiem, tak po stronie odbiorców jak i dostawców. Ze znacznie zmniejszonymi zobowiązaniami, ale ze wszystkimi należnościami, znacznie poprawiła płynność finansową. Co najważniejsze „Nowa Spółka” posiada nienaruszony kapitał zakładowy w wysokości 5.005.000 zł. Dodatkowo, poprzez umorzenie części zobowiązań, Spółka osiągnie dodatni wynik finansowy, co w połączeniu z redukcją kosztów i ogólną restrukturyzacją Przedsiębiorstwa Produkcyjnego stworzy podstawy pod dynamiczny rozwój Spółki.