Herman

English version Polska wersja

Wyjątkowe wyroby, których smak i zapach odkrywają tajemnice bieszczadzkiej natury. W oparciu o staropolskie receptury, tradycyjnie wędzone drewnem owocowym

Bieszczadzkie Specjały - dobre i swojskie.

Dla wszystkich tych, którzy cenią sobie jakość.

więcej

Kapitał ludzki

"Pracownicy do tablicy"
W miesiącu styczniu 2010 r. ZM „Herman” S.A. rozpoczęły realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Pracownicy do tablicy”. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.08.2010 r.
Grupę docelową stanowią pracownicy ZM “Herman” S.A. zamieszkujący województwo podkarpackie, tj. 95 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne, 3 osoby w wieku do 25 lat, dla których jest to pierwsza praca. Podział pracowników wg. wykształcenia: zawodowe 40, średnie 38, wyższe 17. W projekcie założone zostało realizowanie polityki równych szans, w tym równości płci. W szkoleniach weźmie udział 60 kobiet i 35 mężczyzn. Do projektu wybrane zostały osoby, których wiedza i umiejętności wymagają pogłębienia w największym stopniu.
Wybór grupy docelowej wynika z:
- potrzeb sprostania zachodzącym zmianom gospodarczym,
- analizy potrzeb szkoleniowych, w której określono braki kompetencji i wiedzy,
- strategii ZM „Herman” S.A., stałego rozwoju na rynku polskim i europejskim.

Szkolenia odbywają się w godzinach pracy BO, w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
m. in. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Maraton” w Lubeni, Hotel „Iskra” w Rzeszowie oraz w siedzibie BO.
W ramach projektu realizowane są następujące grupy szkoleń:
a) Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, projektami
- temat szkolenia: „Zarządzanie projektami PM” 96 h*10 os.
- cel: poznanie zasad realizacji projektów zgodnie z metodyką IPMA, potwierdzoną certyfikacją na poziom D.
b) Szkolenia z doskonalenia zawodowego w branży mięsnej
- temat szkolenia: „Kurs dla bojowców” – 48h*10 os.
- temat szkolenia: „Kurs dla farszowych” – 48h*8 os.
- temat szkolenia: „Kurs dla wędzarzy” – 72h*5 os.
c) Szkolenia z zakresu standardów obsługi klienta
- temat szkolenia – „Negocjacje handlowe” – wyjazdowe 16h*1 gr. 20 os.
- cel: poznanie technik skutecznych negocjacji,
- temat szkolenia – „Profesjonalna obsługa klienta” – wyjazdowe 16h*3 gr. 20 os.
- cel: przybliżenie podstawowych zasad profesjonalnej obsługi klienta poprzez poznanie typologii klienta w celu poprawy komunikacji
- temat szkolenia – „Psychologia sprzedaży” – wyjazdowe 16h*3 gr. 20 os.
- cel: poznanie najbardziej odpowiednich technik sprzedaży oraz rozpoznania potrzeb klienta

Raport z realizacji projektu:
Zorganizowano wybór firmy szkoleniowej. Na stronie internetowej ZM "Herman" S.A. zamieszczono informację o naborze ofert firm szkoleniowych. Rozesłano zapytania ofertowe. Zgłosiły się dwie firmy szkoleniowo-doradcze, z których wybrano jedną. Zgodnie z Harmonogramem, szkolenia z zakresu "Zarządzania Projektami PM" dla 10 osobowej grupy rozpoczęły się w miesiącu styczniu 2010 r. Szkolenie to zakończyło się egzaminem w dniu 24 kwietnia 2010 r.

Zgodnie z Harmonogramem w miesiącu styczniu 2010 odbyły się dwa szkolenia:
- "Profesjonalna Obsługa Klienta"
- "Negocjacje Handlowe"
oba w wymiarze po 16 godzin dla dwóch 20 osobowych grup.
W miesiącu lutym 2010 odbyło się szkolenie "Psychologia sprzedaży" w wymiarze 16 godz. dla 20 osobowej grupy pracowników.
W miesiącu marcu 2010 odbyło się szkolenie "Profesjonalna Obsługa Klienta" dla kolejnej 20 osobowej grupy pracowników ZM "Herman" S.A.
W miesiącu kwietniu 2010 odbyło się szkolenie "Kurs dla ubojowców" dla 10 osobowej grupy uczestników. Kurs trwał 6 dni (19-24.04.2010 r., nr szkolenia 5/POKL/2010).
Zgodnie z harmonogramem w miesiącu kwietniu 2010 zaplanowane było szkolenie "Psychologia sprzedaży", w wymiarze 16 godz. dla 20 osobowej grupy pracowników, jednak z uwagi na okres świąt i "majowego weekendu" zostało przeniesione na maj 2010 r. Ostatecznie szkolenie odbyło się w terminie: 04 -05.05.2010 r.(nr szkolenia 4/2/POKL/2010).
W miesiącu maju br. zrealizowano trzy szkolenia:
- 04-05.05.2010 r. – „Psychologia sprzedaży” w wymiarze 16h dla 20 osób, nr szkolenia 4/2/POKL/2010
- 07-08.05.2010 r. – „Profesjonalna Obsługa Klienta” w wymiarze 16h dla 20 osobowej grupy pracowników ZM „Herman” S.A. – nr szkolenia 1/3/POKL/2010
- 10-15.05. 2010 r. - „Kurs dla farszowych” w wymiarze 48h dla 8 pracowników - nr szkolenia 6/POKL/2010